HET BESTUUR

Ruth & Jurjen
Bestuur

Het bestuur

Jurjen en Ruth worden vanuit Nederland ondersteund door het bestuur van Small Miracles. Het bestuur houdt zich bezig met de financiën, het organiseren van activiteiten, het onderhouden van contacten met bij de stichting betrokkenen (o.a. donateurs, sponsoren) en het leggen van nieuwe contacten.

Wij staan open voor feedback en opmerkingen die onze organisatie kunnen verbeteren. Daarvoor kunt u ons mailen of bellen, zie de contactgegevens.

Het bestuur bestaat uit vijf leden die allen sterk betrokken zijn op het werk van de stichting. Onderstaand stellen zij zich kort voor:

Martin Tempelman (1969)
Martin Tempelman (1969)Voorzitter | actief voor de stichting sinds 2023
In 2006 kwam ik met mijn gezin in Meppel wonen en leerde al snel Jurjen en Ruth kennen. Ik merkte dat zij een passie voor Jezus hebben en Zijn voorbeeld willen volgen door om te zien naar de mensen die dat nodig hebben. De plannen die Jurjen en Ruth in de jaren daarna maakten om in Oekraïne aan het werk te gaan, ben ik met belangstelling blijven volgen. Ik vind het daarom ook een voorrecht dat ik gevraagd ben om voorzitter van de stichting te worden. In vol vertrouwen wil ik, met het bestuur in Nederland, Jurjen en Ruth ondersteunen zodat we samen iets kunnen laten zien van de liefde van onze Vader in de hemel.

Hoofdfunctie – directeur CBS de Spoorzoeker in Wezep en CBS de Linde in Laag Zuthem.
Nevenfunctie – Kringleider binnen de Vrije Evangelisatie Zwolle

Bram Melse (1964)
Bram Melse (1964)Bestuurslid | actief voor de stichting sinds 2019
Al langere tijd steunde en volgde ik het werk van de stichting. In de zomer van 2018 werd ik geraakt door wat Jurjen en Ruth vertelden over de situatie in Oekraïne. In november van dat jaar ben ik samen met een paar anderen aan het werk geweest in het kindertehuis in Nagydobrony. Een paar maanden later belde Jurjen me met de vraag of ik me wilde inzetten voor het bestuur. Zo’n kans krijg je niet vaak…

Hoofdfunctie – Unica Groep, security officer
Nevenfunctie(s) – Geen

Jeanet van der Veen (1953)
Jeanet van der Veen (1953)Secretaresse | actief voor de stichting sinds 2020
Vanaf het begin heb ik met interesse en bewondering het werk van Jurjen en Ruth gevolgd en gesteund. Wat een moed en wat een inzet van dit jonge stel! Zij betekenen ontzettend veel voor de mensen in de dorpen in Oekraïne waar projecten zijn opgestart. Toen de vraag kwam of ik secretaresse van het bestuur wilde worden, heb ik volmondig ja gezegd. En ik raak steeds meer onder de indruk van het vele werk dat er wordt verzet, in Oekraïne en hier in Nederland…

Hoofdfunctie – Stichting KindPunt Meppel, bestuurssecretaresse (gepensioneerd) Nevenfunctie(s) – Kerngroeplid Missie in Meppel

Anneke Bontekoe (1960)
Anneke Bontekoe (1960)Penningmeester | actief voor de stichting sinds 2023
De stichting Small Miracles spreekt mij erg aan omdat het om hulp gaat
waarbij mensen in Oekraïne die het slecht hebben, op een praktische en
directe manier worden geholpen.
Als penningmeester wil ik me inzetten om het werk van de stichting te
ondersteunen.

Nevenfunctie(s) – Geen

Roelienke Wagenaar-Kuipers (1997)
Roelienke Wagenaar-Kuipers (1997)Bestuurslid | actief voor de stichting sinds 2019 |
In het jaar 2014 organiseerden Jurjen en Ruth een jongerenreis en ging ik mee. Dit was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de zigeunergemeenschap. De jaren daarna mocht ik, samen met mijn man die ik leerde kennen tijdens de jongerenreis in 2014, nog meerdere malen de projecten van Small Miracles bezoeken en ondersteunen. Ik werd geraakt door de kleine kansen die de kinderen en jongeren daar hebben. Toen ik in 2023 opnieuw gevraagd werd om lid te worden van het bestuur zei ik gelijk ja, want ik wil graag helpen om de kinderen en jongeren daar een kans te geven door middel van kleine wonderen!

Roelienke Wagenaar – Kuipers (1997)

Kom met ons in contact

Wist je dat we nu door ruim 60 vrijwilligers worden geholpen?!