VERANTWOORDING

Voor zowel bestuursleden als vrijwilligers die actief zijn voor de stichting is integriteit van groot belang. Kernwaarden hierin zijn betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en het aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden. Zo hebben we verantwoordelijkheden naar de mensen in Oekraïne, alsook naar onze donateurs en sponsors.

Onderstaand verantwoorden we ons d.m.v. inzicht in ons beleid en onze financiën.

Wij staan altijd open voor reacties en vragen omtrent onze verantwoording. U kunt een mail sturen naar info@small-miracles.nl en dan zullen we contact met u opnemen.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

HELP MEE!

Privacyverklaring

Stichting Small Miracles, gevestigd aan Thorbeckelaan 73, 7942 CM in Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als stichting vinden we de privacy van onze donateurs/sponsoren belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens gebruiken. Small Miracles staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Deze privacyverklaring zal indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven worden aangepast. De meest actuele versie is altijd te vinden op www.small-miracles.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Ten behoeve van de registratie van giften en het digitaal versturen van nieuwsbrieven verwerken wij van donateurs/sponsoren de volgende persoonsgegevens:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer (en betalingsgegevens);
  • Telefoongegevens (optioneel, alleen indien verstrekt).

De gegevens zijn/worden door uzelf verstrekt.

Delen met anderen
Small Miracles verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden door Small Miracles niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging
Small Miracles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Small Miracles van u verzamelt en gebruikt, dan kunt u ons vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@small-miracles.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Small Miracles omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@small-miracles.nl.