Dit jaar kon het tehuis in Nagydobrony zich eindelijk helemaal richten op de begeleiding van de meiden. Voorgaande jaren was er veel inspanning nodig om financieel alles rond te krijgen. Het tehuis is dankbaar voor alle steun die zij de afgelopen jaren ontvangen hebben.

Het Coronavirus had alleen niemand voorzien. Tot nu toe heeft de Heer de meiden en het personeel beschermd tegen het Coronavirus. Alleen de financiële crisis gaat hen niet voorbij. Inkomstenbronnen staan stil en kosten zijn toegenomen, waaronder kosten voor het onderwijs en voeding vanwege de voortdurende quarantaine. Daarom is de directie dat ze straks niet eens meer de basiszorg kunnen leveren.

We vragen u om te bidden voor het voortbestaan van het meiden tehuis, zodat ze liefde en geborgenheid kunnen blijven bieden aan hen die het zo nodig hebben. Alle donaties, zowel groot als klein, worden met intense dankbaarheid ontvangen!

Graag verwijzen we u naar de brief die door de directie van het tehuis is opgesteld, om u verder te kunnen informeren over de zorgelijke situatie. Onder de brief is de Nederlandse vertaling te vinden.

Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Eindelijk konden we dit jaar beginnen in de hoop dat we verzekerd waren van financiële steun en ons
volledig konden richten op ons werk.

Tot op heden heeft de Heer ons beschermd tegen het Coronavirus, maar de financiële crisis gaat niet
aan ons voorbij. Momenteel hebben we nog maar voor twee maanden voldoende middelen. We
bereiden ons voor op een fase waarin we minder financiële steun zullen krijgen dan voorzien. Onze
eigen inkomsten hebben bijna het nulpunt bereikt (tot nu toe dit jaar hebben we ongeveer € 20.000
minder aan donaties van gasten binnen gekregen en de boerderij heeft 6.000 minder opgebracht).

Om nog maar te zwijgen over de toegenomen lasten van onderwijs en voeding vanwege de
voortdurende quarantaine. Al onze meisjes zijn nu thuis. Diegenen die anders door de week op het
Gereformeerd Lyceum in Nagydobrony verbleven en degenen die naar de kleuterschool en school
gingen zijn nu thuis. Voorheen hadden we alleen onderwijzers en verzorgers nodig op de middagen
en in het weekend, momenteel hebben we ze elke dag nodig.

We bereiden ons al biddend voor op de komende maanden, terwijl het verlies aan inkomsten van dit
voorjaar al een serieus probleem is. Ook de toegezegde donaties zullen waarschijnlijk niet allemaal
overgemaakt worden. We zullen vermoedelijk moeten bezuinigen. We zijn bang dat we onze
basiszorg niet eens meer kunnen leveren. Ook kunnen we onze vaste lasten niet meer betalen
zonder de donaties. De boerderij levert een deel van ons voedsel, maar vraagt tegelijkertijd veel van
onze middelen. We moeten alsnog eten inkopen in een onzekere markt waarin de prijzen
schommelen. Dit maakt ons dagelijkse leven een stuk moeilijker. Het vooruitzicht is dat we de meest
moeilijke beslissing zullen moeten nemen om medewerkers te ontslaan, terwijl we weten dat het
salaris dat ze hier verdienen voor veel gezinnen de enige bron van inkomsten is. Dit is de eerste keer
sinds het 25-jarig bestaan van het weeshuis dat we ons in deze onmogelijke situatie bevinden,
hoewel ook 2019 een zwaar jaar was. De dreigende humanitaire ramp in Oekraïne belooft niet veel
goeds.

We vragen aan iedereen die zijn geloof en vertrouwen stelt op de Heer van hemel en aarde om te
bidden voor het voortbestaan van onze instelling zodat we onze opdracht kunnen blijven vervullen.
Een opdracht die Jezus ons heeft toevertrouwd. Te mogen zorgen voor de weeskinderen. Iedereen
die zich laat leiden door de Geest, vragen we te doneren. Alle donaties, zowel groot als klein, zullen
we met intense dankbaarheid ontvangen.

Biddend om de rijke zegen van onze Heer voor ons leven, werk, familie en gemeente.

Uw zuster en broeder in Christus,

Viktória Katona & László Katkó
voorganger-directeur & directeur

Nagydobrony, 15 april 2020

Vertaling: Aron Melse / Dirk Witten