Steun ons door vaste donateur te worden:
NL58 ABNA 0572 5069 02

Noodkreet kindertehuis
In april hebben we op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de noodkreet van het
kindertehuis ‘De barmhartige Samaritaan’ in Nagydobrony (Oekraïne). Eerder berichtten we al dat
we een bedrag van € 10.000 konden overmaken naar het kindertehuis en dat er nog steeds donaties
binnenkwamen. Het totaalbedrag is uitgekomen op ruim € 14.000. Met dit bedrag kon de
houtvoorraad voor de komende winter worden aangeschaft (het kindertehuis maakt gebruik van een
houtgestookt verwarmingssysteem) en kunnen medicijnen worden ingekocht. De dank vanuit zowel
de directie van het kindertehuis als ons als bestuur is groot! Dank aan God!


Promotie
Diverse promotieactiviteiten konden vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden.
Wat wel doorging was onze afspraak met ‘Trots op magazine’. De eigenaar verbindt haar magazine
(Meppel, Staphorst, Zwolle, De Wolden en Zwartewaterland) met een totale oplage van ongeveer
85.000 bladen aan onze stichting. Een mooie mogelijkheid voor het vergroten van onze
naamsbekendheid. We hopen daarmee het aantal (vaste) donateurs en ons sponsornetwerk te
kunnen uitbreiden.


Ook kregen we (opnieuw) de mogelijkheid om de stichting onder de aandacht te brengen van de
lezers van het Nederlands Dagblad (19 mei jl.), met Johan Ribberink als bestuurslid prominent in
beeld en aan het woord (tekstschrijver Harmke Zonnebeld-van Berkum).
Dankbaar zijn we voor een toenemend aantal vaste donateurs.


Jongerenreis en acties
De voorbereidingen van de jongerenreis door de werkgroep Meppel voor Oekraïne gaan, ondanks de
beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten, door. In de herfstvakantie hopen we met
een groep van ongeveer 40 deelnemers naar Oekraïne te gaan. Samen als groep acties doen is nog
niet mogelijk, maar we zien wel allerlei andere creatieve/spontane initiatieven ontstaan, zoals het
maken van taarten, de inzameling van pennen, het maken van mondkapjes en het organiseren van
een pubquiz. Mooie betrokkenheid!
Inzameling van goederen
In maart konden we veel goederen meegeven aan een transport naar Hongarije/Oekraïne,
waaronder een grote hoeveelheid sportkleding/sportschoenen, met dank aan een landelijke
winkelketen. Intussen zijn er alweer diverse goederen ingezameld.


Gastenverblijf

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de realisatie van het gastenverblijf bij Jurjen en Ruth gestart.
Eerst vooral slopen (alleen de fundering en de muren blijven intact), daarna weer opbouwen. Een
vaste sponsor, die garant wilde staan voor de financiering van het verblijf, is helaas recent overleden.
We hebben als stichting veel aan deze sponsor te danken, en leven mee met de familie. Voor een
deel van de financiering van het gastenverblijf zijn we nu op zoek naar nieuwe
financieringsmogelijkheden. In het vertrouwen dat dat goed komt gaat het werk door.

Vakantie
In de zomerperiode zouden Jurjen en Ruth samen met Rebekka en Hanna een aantal weken in
Nederland zijn. Omdat het de afgelopen periode in verband met de coronacrisis niet mogelijk was
om in Oekraïne te zijn en omdat het onzeker is wat de mogelijkheden zijn qua reizen hebben zij het
besluit genomen om hun vakantie uit te stellen. Een moedig besluit, gezien het uitstellen van het
persoonlijke contact met familie en vrienden.

Kijk voor meer info op www.small-miracles.nl en volg ons op Facebook en/of Instagram.

Bid u en bid jij mee voor het werk van de stichting?

Ga met God!

Namens het bestuur,
Bram Melse, voorzitter