Op zondag 18 april 2021 is er in de GKV Meppel weer een collecte voor Small Miracles. We hebben er deze keer geen specifiek doel aan gegeven. Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom!

Er is een filmpje gemaakt, met hierin een aantal zorgpunten, maar ook een aantal punten waarvoor we dankbaar zijn. Ook is er een bijzonder verhaal van een zigeunermeisje, Erzsike. Een verhaal met dank en zorg. Erzsike is het enige zigeunermeisje dat het Gymnasium in Nagydobrony bezoekt. Ze wordt hierin gestimuleerd en ondersteund door Jurjen en Ruth.

Bekijk het filmpje via onderstaande link:

In de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. In Oekraïne, Hongarije en in Nederland zijn de handen uit de mouwen gestoken. Graag willen we u hierover verder informeren in onze nieuwsbrief, veel leesplezier!

In de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. In Oekraïne, Hongarije en in Nederland zijn de handen uit de mouwen gestoken. Graag willen we u hierover verder informeren in onze nieuwsbrief, veel leesplezier!

In de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. In Oekraïne, Hongarije en in Nederland zijn de handen uit de mouwen gestoken. Graag willen we u hierover verder informeren in onze nieuwsbrief, veel leesplezier!

Steun ons door vaste donateur te worden:
NL58 ABNA 0572 5069 02

Noodkreet kindertehuis
In april hebben we op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de noodkreet van het
kindertehuis ‘De barmhartige Samaritaan’ in Nagydobrony (Oekraïne). Eerder berichtten we al dat
we een bedrag van € 10.000 konden overmaken naar het kindertehuis en dat er nog steeds donaties
binnenkwamen. Het totaalbedrag is uitgekomen op ruim € 14.000. Met dit bedrag kon de
houtvoorraad voor de komende winter worden aangeschaft (het kindertehuis maakt gebruik van een
houtgestookt verwarmingssysteem) en kunnen medicijnen worden ingekocht. De dank vanuit zowel
de directie van het kindertehuis als ons als bestuur is groot! Dank aan God!


Promotie
Diverse promotieactiviteiten konden vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden.
Wat wel doorging was onze afspraak met ‘Trots op magazine’. De eigenaar verbindt haar magazine
(Meppel, Staphorst, Zwolle, De Wolden en Zwartewaterland) met een totale oplage van ongeveer
85.000 bladen aan onze stichting. Een mooie mogelijkheid voor het vergroten van onze
naamsbekendheid. We hopen daarmee het aantal (vaste) donateurs en ons sponsornetwerk te
kunnen uitbreiden.


Ook kregen we (opnieuw) de mogelijkheid om de stichting onder de aandacht te brengen van de
lezers van het Nederlands Dagblad (19 mei jl.), met Johan Ribberink als bestuurslid prominent in
beeld en aan het woord (tekstschrijver Harmke Zonnebeld-van Berkum).
Dankbaar zijn we voor een toenemend aantal vaste donateurs.


Jongerenreis en acties
De voorbereidingen van de jongerenreis door de werkgroep Meppel voor Oekraïne gaan, ondanks de
beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten, door. In de herfstvakantie hopen we met
een groep van ongeveer 40 deelnemers naar Oekraïne te gaan. Samen als groep acties doen is nog
niet mogelijk, maar we zien wel allerlei andere creatieve/spontane initiatieven ontstaan, zoals het
maken van taarten, de inzameling van pennen, het maken van mondkapjes en het organiseren van
een pubquiz. Mooie betrokkenheid!
Inzameling van goederen
In maart konden we veel goederen meegeven aan een transport naar Hongarije/Oekraïne,
waaronder een grote hoeveelheid sportkleding/sportschoenen, met dank aan een landelijke
winkelketen. Intussen zijn er alweer diverse goederen ingezameld.


Gastenverblijf

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de realisatie van het gastenverblijf bij Jurjen en Ruth gestart.
Eerst vooral slopen (alleen de fundering en de muren blijven intact), daarna weer opbouwen. Een
vaste sponsor, die garant wilde staan voor de financiering van het verblijf, is helaas recent overleden.
We hebben als stichting veel aan deze sponsor te danken, en leven mee met de familie. Voor een
deel van de financiering van het gastenverblijf zijn we nu op zoek naar nieuwe
financieringsmogelijkheden. In het vertrouwen dat dat goed komt gaat het werk door.

Vakantie
In de zomerperiode zouden Jurjen en Ruth samen met Rebekka en Hanna een aantal weken in
Nederland zijn. Omdat het de afgelopen periode in verband met de coronacrisis niet mogelijk was
om in Oekraïne te zijn en omdat het onzeker is wat de mogelijkheden zijn qua reizen hebben zij het
besluit genomen om hun vakantie uit te stellen. Een moedig besluit, gezien het uitstellen van het
persoonlijke contact met familie en vrienden.

Kijk voor meer info op www.small-miracles.nl en volg ons op Facebook en/of Instagram.

Bid u en bid jij mee voor het werk van de stichting?

Ga met God!

Namens het bestuur,
Bram Melse, voorzitter

Op 20 april 2020 deden we een dringende oproep om het meisjestehuis in Nagydobrony te steunen. Door de Corona uitbraak verkeerden ze in een financiële crisis. Nu mogen we u met blijdschap meedelen dat er in korte tijd een mooi bedrag mocht binnenkomen. Op deze manier kon het tehuis uit de crisis komen en kunnen ze zich nu weer meer focussen op de begeleiding van de meisjes. Dit was nooit gelukt zonder uw steun! Namens alle kinderen en het bestuur: “Heel erg bedankt!”.

We mogen de Heer prijzen om zijn goedheid en alles wat Hij geeft. Afgelopen week kon het tehuis onder andere brandhout bestellen voor de komende winter. Het tehuis ervaart dat: “De Heer, onze God, in ons midden is, Hij is de held die bevrijdt (Sefanja 3 vers 17).

Onder de vleugels van de Heer mochten we onze toevlucht zoeken. Nogmaals bedankt voor elk gebed en elke gift!

Nederlandse vertaling

Aan het bestuur van Small Miracles

Onze geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus!

Sinds het schrijven van onze brief hebben een paar organisaties hun hulp al toegezegd, maar we
hadden nooit gedacht dat we zo snel zo’n grote donatie zouden ontvangen. Wij willen jullie
bedanken met onze God met een dankbaar hart voor de snelle hulp, die wij op 4 mei ontvingen. Dit
bedrag is bijna de helft van ons gemiddelde maandbudget!

We hebben ook ander goed nieuws: we hebben een meisje ontvangen dat vanwege de quarantaine
nergens anders terecht kon. Daarnaast is het ook goed nieuws dat de epidemie ons nog helemaal
niet heeft bereikt. Financieel gezien kunnen we zeggen dat God ons elke dag ons dagelijks geefthoewel de wisselkoersen en de prijzen niet in ons voordeel zijn. Hij verandert het hart van de
mensen overal om ons te helpen, dus we kunnen inderdaad zeggen: “Geprezen zij God, Hij heeft
mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd!” (Psalm 66:20).

Dus voor nu hebben we geen reden om wanhopig te zijn, en voor het geval we over zulke dingen
nadenken zet onze God altijd onze gedachten op hun plaats zoals gisteren toen we in staat waren
om al haardhout te bestellen. We kunnen ons nu voorbereiden voor de winter en hebben ook hier
zeer goede vooruitzichten voor de financiering. We kunnen echt voelen dat “De HEER, je God, zal in
je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefdezal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.” (Sefanja 3:17).


Het lijkt er ook op dat onze boerderij ook dit jaar wat inkomsten kan opleveren (ondanks de
verliezen), en we kunnen wat geld terugkrijgen van wat we in ons land en arbeid hebben
geïnvesteerd, hoewel het nog niet veelbelovend is, maar we kijken vooruit naar de toekomst met
goede hoop.

Sta mij toe namens al onze meisjes en collega’s u te bedanken voor elk gebed en elke cent!
Alsjeblieft, blijf ons in gebed opdragen aan onze God om onze taak in opdracht van Jezus te kunnen
vervullen.

Aan God alleen de eer voor al deze dingen!

“Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je
een toevlucht hebt gezocht.” (Ruth 2:12).
Zegen en vrede!

László Katkó
directeur

Nagydobrony, 6 mei, 2020

Vertaling: Aron Melse

Dit jaar kon het tehuis in Nagydobrony zich eindelijk helemaal richten op de begeleiding van de meiden. Voorgaande jaren was er veel inspanning nodig om financieel alles rond te krijgen. Het tehuis is dankbaar voor alle steun die zij de afgelopen jaren ontvangen hebben.

Het Coronavirus had alleen niemand voorzien. Tot nu toe heeft de Heer de meiden en het personeel beschermd tegen het Coronavirus. Alleen de financiële crisis gaat hen niet voorbij. Inkomstenbronnen staan stil en kosten zijn toegenomen, waaronder kosten voor het onderwijs en voeding vanwege de voortdurende quarantaine. Daarom is de directie dat ze straks niet eens meer de basiszorg kunnen leveren.

We vragen u om te bidden voor het voortbestaan van het meiden tehuis, zodat ze liefde en geborgenheid kunnen blijven bieden aan hen die het zo nodig hebben. Alle donaties, zowel groot als klein, worden met intense dankbaarheid ontvangen!

Graag verwijzen we u naar de brief die door de directie van het tehuis is opgesteld, om u verder te kunnen informeren over de zorgelijke situatie. Onder de brief is de Nederlandse vertaling te vinden.

Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Eindelijk konden we dit jaar beginnen in de hoop dat we verzekerd waren van financiële steun en ons
volledig konden richten op ons werk.

Tot op heden heeft de Heer ons beschermd tegen het Coronavirus, maar de financiële crisis gaat niet
aan ons voorbij. Momenteel hebben we nog maar voor twee maanden voldoende middelen. We
bereiden ons voor op een fase waarin we minder financiële steun zullen krijgen dan voorzien. Onze
eigen inkomsten hebben bijna het nulpunt bereikt (tot nu toe dit jaar hebben we ongeveer € 20.000
minder aan donaties van gasten binnen gekregen en de boerderij heeft 6.000 minder opgebracht).

Om nog maar te zwijgen over de toegenomen lasten van onderwijs en voeding vanwege de
voortdurende quarantaine. Al onze meisjes zijn nu thuis. Diegenen die anders door de week op het
Gereformeerd Lyceum in Nagydobrony verbleven en degenen die naar de kleuterschool en school
gingen zijn nu thuis. Voorheen hadden we alleen onderwijzers en verzorgers nodig op de middagen
en in het weekend, momenteel hebben we ze elke dag nodig.

We bereiden ons al biddend voor op de komende maanden, terwijl het verlies aan inkomsten van dit
voorjaar al een serieus probleem is. Ook de toegezegde donaties zullen waarschijnlijk niet allemaal
overgemaakt worden. We zullen vermoedelijk moeten bezuinigen. We zijn bang dat we onze
basiszorg niet eens meer kunnen leveren. Ook kunnen we onze vaste lasten niet meer betalen
zonder de donaties. De boerderij levert een deel van ons voedsel, maar vraagt tegelijkertijd veel van
onze middelen. We moeten alsnog eten inkopen in een onzekere markt waarin de prijzen
schommelen. Dit maakt ons dagelijkse leven een stuk moeilijker. Het vooruitzicht is dat we de meest
moeilijke beslissing zullen moeten nemen om medewerkers te ontslaan, terwijl we weten dat het
salaris dat ze hier verdienen voor veel gezinnen de enige bron van inkomsten is. Dit is de eerste keer
sinds het 25-jarig bestaan van het weeshuis dat we ons in deze onmogelijke situatie bevinden,
hoewel ook 2019 een zwaar jaar was. De dreigende humanitaire ramp in Oekraïne belooft niet veel
goeds.

We vragen aan iedereen die zijn geloof en vertrouwen stelt op de Heer van hemel en aarde om te
bidden voor het voortbestaan van onze instelling zodat we onze opdracht kunnen blijven vervullen.
Een opdracht die Jezus ons heeft toevertrouwd. Te mogen zorgen voor de weeskinderen. Iedereen
die zich laat leiden door de Geest, vragen we te doneren. Alle donaties, zowel groot als klein, zullen
we met intense dankbaarheid ontvangen.

Biddend om de rijke zegen van onze Heer voor ons leven, werk, familie en gemeente.

Uw zuster en broeder in Christus,

Viktória Katona & László Katkó
voorganger-directeur & directeur

Nagydobrony, 15 april 2020

Vertaling: Aron Melse / Dirk Witten

ZAC Zwolle, bedankt!

Vorig jaar zomer kwamen wij in contact met voetbalvereniging ZAC Zwolle. Zij gaven aan dat zij voor hun hele voetbalvereniging nieuwe kleding zouden krijgen en wilden de huidige tenues geven aan verschillende goede doelen in het buitenland. Een van die goede doelen was Small Miracles en zo kregen wij van ZAC Zwolle tassen vol met voetbalkleding om uit te delen hier in de Oekraïne. Voetbalteams van SC Small Miracles sporten nu elke week in het blauw met wit dankzij ZAC!

Namens alle kinderen en het bestuur van Small Miracles willen wij ZAC Zwolle ontzettend bedanken voor de gekregen spullen.

Door: Richard Wagenaar

Tandartspraktijk

Eind 2019 is er bij het meidentehuis een tandartspraktijk ingericht. Er is een gulle gift gedaan door tandartsspullen en een tandartsstoel naar Oekraïne te laten transporteren. Dit is gedaan door Jan, vanuit grote betrokkenheid voor de stichting. Nu is er een gediplomeerde tandarts aan het werk met de juiste middelen. Vanuit de stichting zijn we dankbaar voor de levering en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt.  Dank voor de steun!